Film & rörlig bild

Ministärskiftet 1914

Som en följd av Bondetåget och Gustav V:s borggårdstal 6 februari 1914 tvingades liberale statsministern Karl Staaf och hans regering att avgå 10 februari.

Upprinnelsen till händelserna som kulminerade i den så kallade Borggårdskrisen handlade om Sveriges försvar.

Statsminister Staaf hade som ledare för liberalerna lovat sina väljare att minska försvarsutgifterna och ställt in beslutet om byggandet av en ny pansarbåt, F-båten. Något som väckte stor indignation och protester hos framför allt högerkrafter, men även hos bönder och försvarsivrare. Detta utmynnade i Bondetåget och Gustav V:s borggårdstal.

Den 11 februari visade även studenterna sitt stöd för Kungen genom att tåga till slottet där Gustav V höll tal och tackade för uppvaktningen.

Här är två journalfilmsklipp med rubriken ”Ministärskiftet 1914” från händelserna 10 februari. Först ser vi Karl Staaf med sina ministrar på väg ut från Kanslihuset följt av en sekvens från slottets borggård.

I nästa klipp befinner vi återigen utanför Kanslihuset där billar kör upp, parkerar och släpper av olika dignitärer.

Avslutningsvis ser vi en stor folkmassa utanför Kanslihuset. Staaf och ministrarna promenerar från Kanslihuset till upp Kungliga slottet.

Filmen som saknar ljud består av inslag fyra och fem i journalfilmen SF 2231.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bondetåget på Mynttorget framför Kanslihuset.

Bondetåget på Mynttorget framför Kanslihuset.

Ett tack till Stockholms stad! [Bondetåget]

Ett tack till Stockholms stad! [Bondetåget]

Film från Bondetåget 6 februari 1914

Film från Bondetåget 6 februari 1914

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.

Stockholms arbetares opinionsyttring i försvarsfrågan

Stockholms arbetares opinionsyttring i försvarsfrågan

Studenttåget till konungen - Studenterna uppvakta konungen den 11 febr 1914

Studenttåget till konungen - Studenterna uppvakta konungen den 11 febr 1914

Vattenmugg från Bondetåget 1914

Vattenmugg från Bondetåget 1914