Litteraturtips

Malaria urbana : om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 / Rebecka Lennartsson

Det här är en akademisk avhandling skriven av Rebecka Lennartsson, forskare på Institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala. Avhandlingen tar bland annat upp prostitutionen, kvinnosynen, den syndiga staden Stockholm – och en individ bland de många prostituerade, nämligen Anna Johannesdotter.

Ur bokens inledning: "Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter är bara en i raden av de omkring sju tusen kvinnor som någon gång under perioden 1856–1918 fick sina namn präntade i besiktningsbyråns rullor. Hennes levnadsöde är på intet sätt avvikande eller särskilt originellt. […] Det finns dock något som gör Anna Johannesdotter särskilt bemärkt bland det förra sekelskiftets många byråskrivna kvinnor. […] Under sin huvudkudde bevarade hon på dödsbädden på Grubbens gärde en samling dagboksblad, skrivna under tre perioder i rannsakningsfängelset […]." (Sid. 32-33.) 334 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Prostitution eller människohandel?
Tema

Prostitution eller människohandel?

Är det den prostituerade eller sexköparen som begår ett brott? Det har ändrat sig under historien.

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm