Dekorativt: Svartvitt foto av barn i festsal och handskrivet brev
Montage; Föreningen Jultomtarnes barnfest i Stora börssalen. Okänd fotograf, ca 1900-1910. Brev till jultomten 1910 från Lydia Sterner, 9 år. Stockholms stadsarkiv.

Ett brev om jultomten och välfärdssamhällets framväxt

En fattig flicka skriver ett brev till jultomten 1910. Mellan raderna syns det som utbyggnaden av det svenska välfärdssamhället ville förändra.

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften handlar om att tolka källor och avgöra vilken information källorna ger, om individer, grupper och samhället. Uppgiften utgår från ett brev från Lydia Sterner, 10 år gammal. Brevet är handskrivet med tydlig skrivstil, men finns också transkriberat med tryckbokstäver.

Uppgiften passar att göra i mindre grupper eller i helklass. Du kan skriva ut brevet och instruktionerna och dela ut till eleverna på papper.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Arbetar ni med fråga 4 hänger frågeställningen ihop med mål 1: Ingen fattigdom och mål 10: Minskad ojämlikhet. Läs mer på Globala målens webbplats

"Snälla jultomtar...", brevet från Lydia

Be eleverna läsa brevet till Sällskapet Jultomtarne från Lydia Sterner, antingen genom att öppna originalbrevet på skärmen, dela ut det på papper i klassen eller läsa renskriften.

"Stockholm den 12 november 1910

Snälla jultomtar!

Jag har aldrig fått vara med på någon av Edra vackra julfester, vilka mina skolkamrater omtala. Mitt namn är Lydia Sterner, född den 5 januari 1901 och går i Katarina södra folkskola vid Nytorget.

Min lärarinna heter Anna Bengtsson och är mycket snäll och skicklig att undervisa. Jag går i femte kurs och har varit ordningsman i klassen alltsedan första kursen. Min pappa är skeppstimmerman och har ofta varit länge borta på sjön, men är nu hemma, ty han är sjuklig. Mamma, som är snäll och duktig, samt mina tre syskon och jag, hafva dock hälsan, men äro fattiga.

Om jag ej kan få vara med på julfesten i år, kanske jag får bedja jultomtarna om en rolig julbok eller ett par vantar.

Högaktningsfullt
Lydia Sterner.
(9 år)

Adress: 53, Bondegatan ö.g. t.h.
Stockholm (Söder)"

Till dig som är elev

Läs Lydias brev till Sällskapet Jultomtarne och fundera över följande frågor:

 1. Vad är det för källmaterial?
  • Hur gammalt är brevet?
  • Vem är avsändaren?
  • I vilket syfter skriver hon?

 2. Vad berättar källmaterialet om historien?
  • Om individer?
  • Om grupper i samhället?
  • Om samhället som helhet?

 3. Ta reda på mer om Sällskapet Jultomtarne.
 4. Jämför situationen med idag
  • Hur hanterar samhället barnfattigdom idag?
   Nämn minst en skillnad mellan då och nu.
  • Vilka välgörenhetsorganisationer känner du till?
  • Behövs en förening som Sällskapet Jultomtarne idag?
   Motivera varför du tycker så.

Källmaterial om Sällskapet Jultomtarne

Uppdaterad