Bildkonst
Konstnär: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hur mycket kött har en Stockholmare ätit vid 50 års ålder? [Tidningsillustration 1921]

Det finns olika sätt att beräkna hur mycket kött medborgarna stoppar i sig under sitt liv. I anslutning till den här illustrationen i Aftonbladet 23/11 1921, görs en tankelek kring hur många hela djur en enda människa hunnit tugga i sig efter ett halvsekel här på jorden:

Hur mycket kött har man ätit vid 50 års ålder?

Enligt statistiska beräkningar konsumerar varje stockholmare omkring 50 kg. kött per år. Hela Stockholms befolkning äter sålunda årligen upp cirka 20 milj. kg. Ungefär hälften därav utgöres av storboskap, en fjärdedel av svin och resten av större eller mindre kalvar samt får. Om man antar, att en 50-årig person i 40 års tid ätit upp 50 kg. kött om året, så är det avsevärda kvantiteter han förtärt under denna tid. Då köttet av en oxe väger i genomsnitt 200 kg., så skulle denna person på fyra decennier ha ätit upp fem oxar. Antalet grisar om 80 kg. skulle bli 7, större kalvar om 50 kg. 3 stycken, mindre kalvar om 20 kg. 7 stycken, samt får om 18 kg. 8 stycken. Bilden åskådliggör vilken imponerande djursamling som en 50-årig köttätande individ slukat under årens lopp. Vad säga vegetarianerna om detta?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad