Ordningsregler för Stora Essingens ungdomsgård 1964.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ordningsregler för Stora Essingens ungdomsgård 1964

"Ungdomsgården är Din fritidsplats. Det beror alltså på Dig om där skall råda trevnad och gemenskap" slåss det fast i ordningsreglernas inledning.

Slutklämmen i dokumentet lyder: "I ordningsreglerna kan inte alla problem som dyker upp i gården behandlas. Du måste själv tänka på vad som är vettigt, lämpligt, rätt och riktigt".


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad