Svartvitt fotografi på sjungande ungdomar på ungdomsgård i Vällingby
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sång i aulan på ungdomsgården i Vällingby 1960

Sånggrupp tränar på Centrumgården i Vällingby. Idag (2023) går gården under det mer kända namnet Tegelhögen.

Den kommunala ungdomsgårdsverksamheten i Stockholm började ta form under 1950-talet som en del i en nationsomfattande satsning på förebyggande arbete med ungdomsvård. Antalet gårdar mer än fördubblades under årtiondet från 22 till 48 stycken. Gårdarna försökte verka för att ungdomarna skulle ha ett aktivt fritidsliv och anordnade därför bland annat aktiviteter, föreläsningar, tävlingar och danser för stadens ungdomar. Man försökte även verkar för att ungdomarna skulle leva ett sunt och nyktert liv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad