Svartvitt fotografi på par som dansar på ungdomsgård
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dans på Ängby ungdomsgård West side club 1954

Danserna som organiserades på ungdomsgårdarna runt om i Stockholm var en viktig del i ungdomarnas nöjesliv, framför allt i förorterna.

Den kommunala ungdomsgårdsverksamheten i Stockholm började ta form under 1950-talet som en del i en nationsomfattande satsning på förebyggande arbete med ungdomsvård. Antalet gårdar mer än fördubblades under årtiondet från 22 till 48 stycken. Gårdarna försökte verka för att ungdomarna skulle ha ett aktivt fritidsliv och anordnade därför bland annat aktiviteter, föreläsningar, tävlingar och danser för stadens ungdomar. Man försökte även verkar för att ungdomarna skulle leva ett sunt och nyktert liv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad