Svartvitt fotografi på ungdomar vid pingisbord på ungdomsgård
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ungdomsmästerskap i pingis 1957

Ungdomsgårdarna i Stockholm anordnade varje termin tävlingar mellan ungdomarna som deltog i klubbverksamhet på gårdarna. Bilden är tagen på Sunside som var en föreningsgård som låg på Malmskillnadsgatan i Stockholm och var en central plats för ungdomar och yngre vuxna under lång tid.

Den kommunala ungdomsgårdsverksamheten i Stockholm började ta form under 1950-talet som en del i en nationsomfattande satsning på förebyggande arbete med ungdomsvård. Antalet gårdar mer än fördubblades under årtiondet från 22 till 48 stycken. Gårdarna försökte verka för att ungdomarna skulle ha ett aktivt fritidsliv och anordnade därför bland annat aktiviteter, föreläsningar, tävlingar och danser för stadens ungdomar. Man försökte även verkar för att ungdomarna skulle leva ett sunt och nyktert liv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad