Text

Akut bostadsbrist i hundra år

1870-talets stora inflyttningar till städerna skapade en enorm bostadsbrist. Myndigheternas intresse att bygga nya bostäder var relativt svalt eftersom näringsfriheten inte fick störas. Stockholms stad ordnade dock enkla provisoriska boenden.

Lena Karlsson skriver om bostadsbristens Stockholm i tidningen Södermalmsnytt 2010.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare
Tema

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare

I alla tider har en större eller mindre del av Stockholms befolkning levt mer eller mindre i hemlöshet. En del har flyttat runt som inneboende på olika adresser, en del har bott in…

Minne från 1898. Bostadsbristen

Minne från 1898. Bostadsbristen

Nödbostäder, inkvartering i Polishusets gymnastiksal

Nödbostäder, inkvartering i Polishusets gymnastiksal

Om arbetarbostäder i Stockholm under 1800-talets senare del / Alf Nordström

Om arbetarbostäder i Stockholm under 1800-talets senare del / Alf Nordström

Skjul i Stadshagen

Skjul i Stadshagen

Åtta inneboende i en trea är för mycket! - rapport till Allmänna sundhetsnämnden 1866

Åtta inneboende i en trea är för mycket! - rapport till Allmänna sundhetsnämnden 1866