Förfrågan till Stadsarkivet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förfrågan till Stadsarkivet angående arierbevis

Dokumentet visar en förfrågan till Stockholms stadsarkiv daterat den 8 november 1941. Brevet kommer från det Kungliga Svenska Konsulatet i Leipzig, Tyskland, på uppdrag av en herr Felix Apel. Förfrågan gäller dödsbevis på två av Apels släktingar vid namn Krause som skall användas i ett så kallat arierbevis.

Bakgrunden till förfrågan är den tyska arierlagstiftningen från 1933 som uppkom för att skilja på personer av judiskt eller romskt ursprung från de med "ariskt ursprung" eller tyskt blod. Bland annat tyska tjänstemän behövde visa på sitt ariska ursprung och ibland också religionstillhörighet i så många led som möjligt, vilket möjliggjordes genom släktforskning.

Oftast krävdes en släktutredning tillbaka till cirka år 1800, men för SS-medlemmar skulle så småningom krävas att kunna påvisa sina anor till år 1750. Senare skulle bevisen dock också krävas för andra delar av samhället.

Efter ett par veckor svarar stadsarkivarie Bertil Boëthius på konsulatets förfrågan. Se hans svar och översättning av breven här bredvid.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad