Text
Författare: Alexius, Birgitta, Dreber, Agneta (f. 1946). Stockholms stadsarkiv

Motion från år 1985 om att kriminalisera de prostituerades kunder som ett led i kampen mot aids

Enligt ledamöterna bakom motionen, Birgitta Alexius (Stockholmspartiet) och Agneta Dreber (Stockholmspartiet), har spridningen av HTLV-III-viruset bland prostituerade och deras kunder visat sig vara ett problem av förskräckande dimensioner. "Smittan sprids nu till kvinnor och barn", skriver de.

Därför bör Stockholms stad föreslå regeringen att lagen ändras så  att de prostituerades kunder kriminaliseras, anser de.

1985 kunde för första gången möjligt att analysera förekomst av antikroppar mot HIV (som då kallades HTLV-III) i blodprov. Anmälningsplikt för hivinfektion infördes också i smittskyddslagstiftningen samma år.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad