Text

Motion från år 1985 om att kriminalisera de prostituerades kunder som ett led i kampen mot aids

Enligt ledamöterna bakom motionen, Birgitta Alexius (Stockholmspartiet) och Agneta Dreber (Stockholmspartiet), har spridningen av HTLV-III-viruset bland prostituerade och deras kunder visat sig vara ett problem av förskräckande dimensioner. "Smittan sprids nu till kvinnor och barn", skriver de.

Därför bör Stockholms stad föreslå regeringen att lagen ändras så  att de prostituerades kunder kriminaliseras, anser de.

1985 kunde för första gången möjligt att analysera förekomst av antikroppar mot HIV (som då kallades HTLV-III) i blodprov. Anmälningsplikt för hivinfektion infördes också i smittskyddslagstiftningen samma år.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt i kommunfullmäktige 1986 om kriminalisering av prostituerades kunder

Debatt i kommunfullmäktige 1986 om kriminalisering av prostituerades kunder

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Motion om att förklara Stockholm som en porr-fri zon

Motion om att förklara Stockholm som en porr-fri zon

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning