Text

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

År 1853 tänds de första gaslyktorna i Stockholm på Norrbro.

Norrbro, Gustaf Adolfs Torg och Strömparterren är Stockholms klassiska knutpunkt mellan Gamla Stan och Norrmalm. Här kan du läsa om dessa platsers belysningshistoria från 1800-talets mitt fram till början på 2000-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ankomsten. Norrbro / af Fuselbrenner [pseudonym för Wallmark, Peter Adam]

Ankomsten. Norrbro / af Fuselbrenner [pseudonym för Wallmark, Peter Adam]

Basarerna på Norrbro mot norr.

Basarerna på Norrbro mot norr.

Gustav Adolfs Torg : en central plats i stadens historia / [Klas Lundkvist]

Gustav Adolfs Torg : en central plats i stadens historia / [Klas Lundkvist]

Kontrakt om lyshållning i Stockholm genom Gaslysnings-aktiebolagets försorg af den 4 juni 1853

Kontrakt om lyshållning i Stockholm genom Gaslysnings-aktiebolagets försorg af den 4 juni 1853

Norrbro och Strömparterren / [Klas Lundkvist]

Norrbro och Strömparterren / [Klas Lundkvist]

Om gasverket i Stockholm

Om gasverket i Stockholm

Stadens belysning / Margareta Cramér

Stadens belysning / Margareta Cramér

Stockholms belysningsverk / Ad. Ahlsell

Stockholms belysningsverk / Ad. Ahlsell

Stockholms mörka historia

Stockholms mörka historia

Stockholmsnatt / Jan Garnert

Stockholmsnatt / Jan Garnert

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm