Basarerna på Norrbro mot norr.
Foto

Basarerna på Norrbro mot norr.

I boken "Mina drömmars stad" (1960) beskriver författaren Per Anders Fogelström folklivet när Henning Nilsson besöker Norrbro. Det är på 1860-talet.

Där hände alltid något och fanns mycket att se. Här flanerade stadens sprättar och skönheter, här passerade alla kända figurer. I den bonnierska boklådans fönster i basarbyggnaden hängde planscher man kunde titta på. Och de såg norsfiskarna ta sina fångster ur Strömmen och lyssnade samtidigt till musiken från schweizeriets kapell.

På fotografiet ser vi basarerna på Norrbro söderifrån, men folklivvimlet saknas.

Flanera - att promenera utan att ha ett mål.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Norrbro norrut med dekorationer under Oscar II:s regeringsjubileum

Norrbro norrut med dekorationer under Oscar II:s regeringsjubileum

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

Utsikt över Norrbro och Södra Blasieholmshamnen

Utsikt över Norrbro och Södra Blasieholmshamnen