Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Utredning af förslaget till förändrad gatu-belysning i Stockholm

Författaren till denna skrift vill diskutera finansieringen av gatubelysningen i staden. Man har beslutat att förlänga tiden på dygnet som gatuljusen ska brinna. Därför krävs extra skatter för att ha råd med detta. Stadens ledning föreslår att även hyresgäster ska vara med och betala belysningsskatt. Detta tycker författaren är fel. Han menar att skatterna alltid utgått från det enskilda huset och dess ägare: kyrkoskatt, renhållningsskatt, fattigskatt, brandskatt...

Husägaren kan ha både huset och ett yrke som inkomstkälla, till skillnad från hyresgästen. Det är också fel att personer som bor i stadens utkanter ska vara med och betala skatt för gatubelysning. Där är gatorna oftast illa belysta. Skribenten hävdar att det handlar om en rättviseprincip, och den håller på att gå förlorad med detta förslag.
33 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad