Litteraturtips
Författare: Cramér, Margareta (1926-2014). Stockholms stadsbibliotek

Stadens belysning / Margareta Cramér

Det är svårt att föreställa sig att det funnits en tid då Stockholm varit helt mörkt på natten. Det var först i mitten på 1700-talet som den första ordentliga gatubelysningen kom. Varje fastighetsägare blev då skyldig att sätta ut lampor vid sitt hus. I det här kapitlet beskrivs de olika typerna av belysning, från de första oljelamporna till det elektriska ljuset. Bilder och foton visar hur lamporna sett ut. 20 sidor.

Innehåll
Oljelampor
Gasljus
Elektricitet
Kvicksilverljus
Speciella stadsmiljöer
Låg- och högtrycksnatrium

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 1982. - 1982. - S. 55-74

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad