Text

Gustav Adolfs Torg : en central plats i stadens historia / [Klas Lundkvist]

En rapport över Gustav Adolfs Torg historiska utveckling. Gjord av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret inför förnyelse av platsen. Rapporten är 44 sidor och rikligt illustrerad. Den är här tillgänglig i form av pdf-dokument.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gustaf II Adolfs jubileet 1894, Gustaf Adolfs torg

Gustaf II Adolfs jubileet 1894, Gustaf Adolfs torg

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]