Text
Författare: Wallmark, Peter Adam (1777-1858). Stadsmuseet i Stockholm

Ankomsten. Norrbro / af Fuselbrenner [pseudonym för Wallmark, Peter Adam]

I början på 1800-talet gör berättaren sitt andra stockholmsbesök. Inledningsvis skildras mötet med den hetsiga storstadstrafiken. Att handla kött i "Slagtarehuset" eller beställa ved visar sig inte heller vara utan problem. Slutligen förundras författaren över belysningen på Norrbro, och han funderar över för- och nackdelar med gatubelysning.
Frakturstil. 8 sidor.

Skriften finns här tillgänglig både i original och som modern avskrift.

Stockholmska promenader. Första samlingen / af Fuselbrenner [pseudonym för Wallmark, Peter Adam]. - 1815 - S. 1-8

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad