Text

Ankomsten. Norrbro / af Fuselbrenner [pseudonym för Wallmark, Peter Adam]

I början på 1800-talet gör berättaren sitt andra stockholmsbesök. Inledningsvis skildras mötet med den hetsiga storstadstrafiken. Att handla kött i "Slagtarehuset" eller beställa ved visar sig inte heller vara utan problem. Slutligen förundras författaren över belysningen på Norrbro, och han funderar över för- och nackdelar med gatubelysning.
Frakturstil. 8 sidor.

Skriften finns här tillgänglig både i original och som modern avskrift.

Stockholmska promenader. Första samlingen / af Fuselbrenner [pseudonym för Wallmark, Peter Adam]. - 1815 - S. 1-8

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Engelsmannen Llewellyn Lloyd beskriver Stockholm 1828

Engelsmannen Llewellyn Lloyd beskriver Stockholm 1828

Fågelhandlaren på Norrbro

Fågelhandlaren på Norrbro

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]

Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren : belysningshistoria och ljusarkitektur / [Jan Garnert]