Foto

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Interiör från butik. Kö vid kassan