Foto

Höghus i Vällingby år 1957

Fastigheten Ritstiftet 2 i mitten av bilden.