"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916.
Text

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

Rättegången och de fällande domarna mot Zeth Höglund, Erik Hedén och Ivar Oljelund, efter deras medverkan på fredskongressen i Stockholm 1916, var något som gavs ett stort utrymme i samtidens offentliga debatt.

Annat vore märkligt, med tanke på de anklagades status. Zeth Höglund var socialdemokratisk riksdagsman och ordförande för samma partis ungdomsförbund. Erik Hedén var också han aktiv medlem av det socialdemokratiska partiet samt ledande skribent på tidningen Social-Demokraten. Ivan Oljelund å sin tur var en framträdande socialistisk journalist och författare.

Inom den samlade vänsterrörelsen i Sverige ansågs rättegången mot Höglund, Hedén och Oljelund vara en skandal. Hjalmar Branting, partiledare för socialdemokraterna, karakteriserade t.ex. hela rättegången som ett angrepp på den svenska yttrandefriheten i sitt 1 maj tal 1916.

Ovan kan ni se uppropet till det protestmöte – ett bland flera sådana - som Stockholms Ungsocialistiska klubbar anordnade den 5 juni till stöd för det häktade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnbarnen börjar regera idag. 4689 år sammanlagd ålder i Stadshuset (1950).

Barnbarnen börjar regera idag. 4689 år sammanlagd ålder i Stadshuset (1950).

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Försvarsnihilisternas kongress – artikel Stockholms Dagblad 1916

Försvarsnihilisternas kongress – artikel Stockholms Dagblad 1916

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Medborgartåget - demonstration 1916

Medborgartåget - demonstration 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Zeth Höglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1913-1916 och 1927-1950. Finansborgarråd 1940-1950

Zeth Höglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1913-1916 och 1927-1950. Finansborgarråd 1940-1950

Zäta Höglund och andra pacifister hamnade i fängelse
Tema

Zäta Höglund och andra pacifister hamnade i fängelse

När Sverige har haft värnplikt har det varit ett brott att vägra göra militärtjänst. Pacifister som inte vill vara en del av krigsmakten har kunnat få fängelsestraff.