"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

Rättegången och de fällande domarna mot Zeth Höglund, Erik Hedén och Ivar Oljelund, efter deras medverkan på fredskongressen i Stockholm 1916, var något som gavs ett stort utrymme i samtidens offentliga debatt.

Annat vore märkligt, med tanke på de anklagades status. Zeth Höglund var socialdemokratisk riksdagsman och ordförande för samma partis ungdomsförbund. Erik Hedén var också han aktiv medlem av det socialdemokratiska partiet samt ledande skribent på tidningen Social-Demokraten. Ivan Oljelund å sin tur var en framträdande socialistisk journalist och författare.

Inom den samlade vänsterrörelsen i Sverige ansågs rättegången mot Höglund, Hedén och Oljelund vara en skandal. Hjalmar Branting, partiledare för socialdemokraterna, karakteriserade t.ex. hela rättegången som ett angrepp på den svenska yttrandefriheten i sitt 1 maj tal 1916.

Ovan kan ni se uppropet till det protestmöte – ett bland flera sådana - som Stockholms Ungsocialistiska klubbar anordnade den 5 juni till stöd för det häktade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad