Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Den 22 mars 1916 inleddes rättegången mot Zeth Höglund, Erik Hedén och Ivan Oljelund vid Stockholms Rådhusrätts sjunde avdelning.

Alla tre stod anklagade för stämpling till landsförräderi för vad de påstods ha sagt på den fredskongress som gått av stapeln på Folkets Hus i Stockholm mellan den 18-19 mars samma år.

Åklagarsidan, företrätt av stadsfiskalen Nils Olsson Valentin, hävdade att trojkan Höglund, Hedén och Oljelund på kongressen uppmanat till revolt och generalstrejk i händelse av ett svenskt ingripande i första världskriget. Som bevisföring användes referat från kongressen, tidningsartiklar om densamma och det manifest, Fred till varje pris, kongressen själv tagit fram.

De åklagade, företrädda av advokaterna Wilhelm Hellberg och George Stjernstedt, förnekade alla anklagelserna om stämpling landsförräderi.

Domen – ur vilket ett kort utdrag går att läsa intill - i målet kom den 3 maj och var en klar seger för åklagarsidan. Zeth Höglund dömdes till fängelse på 3 år, Erik Hedén till fängelse på 1 år och Ivan Oljelund till fängelse på 1,5 år.

Efter överklagande till Svea Hovrätt och slutligen till Högsta domstolen kom dock straffen att skrivas ned till 1 år för Höglund och 8 månaders för Oljelund. Hedén, å sin tur, kom att bli helt frikänd av Högsta Domstolens beslut av den 6 september 1916.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad