Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholmspolisen skuggar bolsjeviker 1918

Bland oregisterade dossier i utlänningsavdelningens arkiv (Stockholmspolisen) finns ett PM med följande lydelse:

"Kriminalkonstapeln Karl Mauritz Ottergren, som beordrats att skugga de i dagarna hit till staden anlända ryska bolsjevikerna Kamineff, Wolff och Aseny, har om de hitintills om bemälde personerna vunna upplysningarna i dag på förmiddagen per telefon rapporterat följande.

I går - måndagen den 11 denne - vid middagstid flyttade Josef Zaar Aseny från männens gemensamma bostadsrum å hotell Pallas till nuvarande ryska legationens lokaler i n:o 13 Kaptensgatan.

Efter allt att döma är Aseny officer; officiellt reser han såsom den nuvarande ryska regeringens kurir. Samma dag - måndagen den 11 dennes - på aftonen, afflyttade jämväl Kamineff och Wolff från hotell Pallas. De erhöllo omedelbart därpå bostad hos en fru Fürstenberg i n:o 30 Storgatan, där bemälda fru, som är rysk undersäte, förhyr en lägenhet på 6 rum och kök. Våningen ifråga torde få anses hava ett synnerligen ostördt läge, ity att ingen annan hyresgäst är boende inom samma förstuga. Fru Fürstenbergs man, som på sin tid å kriminalavdelningens station hörts jämlikt Kungl. Maj:ts Nådiga Cirkulär av den 13 augusti 1917, lär vara en av ryska regeringschefen Lenins (riktiga namnet är Uljanow) högstbetrodde män, som går den nuvarande ryska regeringens ärenden vad de skandinaviska länderna beträffar.

Det kan på goda grunder misstänkas, att flitiga rådplägningar under de närmaste dagarna komma att äga rum i sagda våning mellan ovanbemälda ryska bolsjeviker och härvarande svenska sådana, i första hand sådana som Z. Höglund [Zeth Höglund, Zeta Höglund], Kilbom, Wennerström, H. Bergegren [Hinke Berggren], Ture Nerman m.fl.

Ottergren fortsätter sitt skuggningsarbete, särskildt i syfte att konstatera förefintligheten av eventuella förhandlingar av nyss nämnda slag. Stockholm och Kriminalavdelningens station den 12 mars 1918."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad