Foto

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]

Den här lilla fotoboken i Kungliga bibliotekets samlingar speglar en dramatisk tid i svensk politisk historia. Året är 1914 och den instabila politiska situationen i övriga Europa gjorde att folk här hemma kände sig oroliga. Opinionen för ett starkt försvar växte.

Landets bönder ordnade en marsch till Stockholm. De mötte kungen på slottets borggård. Den politiska härvan växte när det visade sig att kungen tog politisk ställning.

I den här lilla minnesboken kan man få en bra uppfattning om hur allt var organiserat. Man demonstrerade under sitt eget landskaps fana. Även borggårdsmötet finns dokumenterat.

Ps Fotografens namn är okänt. Om du har upplysningar så mejla till Stockholmskällan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Tidslinje över demokratins genombrott
Tema

7-9 Tidslinje över demokratins genombrott

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet f…

Bondetåget 1914. Festen på Skansen den 6 Februari 1914 kl. 6 e.m. [program]

Bondetåget 1914. Festen på Skansen den 6 Februari 1914 kl. 6 e.m. [program]

Ett sanningsord

Ett sanningsord

Frisinnade kvinnor har opinionsmöte inför nyvalet 1914 - polisrapport

Frisinnade kvinnor har opinionsmöte inför nyvalet 1914 - polisrapport

GY Tidslinje över demokratins genombrott
Tema

GY Tidslinje över demokratins genombrott

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet f…

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Lektion: Tidslinje över demokratins genombrott
Tema

Lektion: Tidslinje över demokratins genombrott

Demokratins genombrott i Sverige bestod av många olika händelser, större och mindre. I den här uppgiften ska eleverna placera ut dem i kronologisk ordning på tidslinjen. På köpet f…

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Parlamentarismen och Bondetåget
Tema

Parlamentarismen och Bondetåget

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? "Demokrati" betyder "folkstyre". Den politik som de flesta röstar på ska också styra landet. Så funkar parlamentarismen. Senaste gången som m…

Vattenmugg från Bondetåget 1914

Vattenmugg från Bondetåget 1914