Text

Vinterviken när den var som mest explosiv

Alfred Nobel startade upp fabriken i Vinterviken år 1865. Innan dess hade den legat på egendomen Heleneborg på Södermalm. Men på grund av sin explosiva karaktär, minst sagt, fick man flytta verksamheten ut från staden. Då hade redan minst en olycka med dödlig utgång inträffat i fabriken.

I dessa ordningsregler är det säkerhetsaspekterna i arbetet som betonas främst. Visst stipuleras punktlig närvaro på arbetet, men det är säkerhetsdetaljerna som är viktigast. I en verksamhet där man hanterar dynamit så är det förstås så att alla arbetsmoment måste utföras efter noggranna instruktioner!

Flera av fabrikens byggnader finns fortfarande kvar och används bland annat till restaurangverksamhet, konstnärsatéljeer och bostäder. Kvar finns också de så kallade spränggroparna där man utförde sprängexperiment.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alfred Nobel och Nitroglycerinaktiebolaget

Alfred Nobel och Nitroglycerinaktiebolaget

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Gröndal och Aspudden / Johan Silvander

Gröndal och Aspudden / Johan Silvander

Heleneborg (Heleneborg 1)

Heleneborg (Heleneborg 1)

Karta över Nitroglycerinaktiebolagets anläggning vid Vinterviken

Karta över Nitroglycerinaktiebolagets anläggning vid Vinterviken

Nobels spränggropar

Nobels spränggropar