Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Alfred Nobel och Nitroglycerinaktiebolaget

Denna lilla reklambroschyr gör reklam för så kallad extra dynamit. Den nitroglycerin som hade använts innan var i flytande form och inte utan farliga nackdelar. Extra dynamit kom i fast form och kunde "knådas" till önskad fason.

Alfred Nobels uppfinning var inte bara ett inregistrerat varumärke, utan hade också fått flera erkännanden och priser på olika industriutställningar världen över.

Under arbetet med utvidgandet av Stadsgårdshamnen under 1870-talet hade man använt extra dynamit vid bergsprängningen.Arbetschef V. E. Lilienberg intygar här att sprängämnet varit både effektivare och mer ekonomiskt att använda jämfört med andra produkter på marknaden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad