Karta
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Karta över Nitroglycerinaktiebolagets anläggning vid Vinterviken

När Alfred Nobels Nitroglycerinaktiebolaget ansökte till Länsstyrelsen om att få bygga ett torkhus för nitrobomull bifogade de den här detaljerade kartan över området. I en textbilaga finns angivet vilken funktion de på kartan utmärkta byggnaderna hade:

"Beskrivning öfver kartan bilagd Nitroglycerinaktiebolagets ansökan denna dag om tillstånd att å angifven plats uppföra ett torkhus för nitrobomull.

A. Nitroglycerinfabrik
B. Tvätthus
C. Dynamitmagasin N: II
D. Dynamitmagasin N: I
E. Magasin för nitrocellulosa
F. Materialbod
G. Skjul
H. Skjul
I. Skjul
K. Skjul
L. Vattenreservoir
M. Vattenreservoir
N. Inslagningshus (f.d. krutfabrik)
O. Paraffineringshus
P. Packhus
Q. Presshyddor
R. Torkhus för nitrocellulosa
S. Gelatineringshus
T. Dynamitblandningshus
U. Tvätthus för nitrocellulosa
V. Badhus
W. Maskinhus m. m.
X. Skjul
Y. Matsal
Z. Våghus
Å. Snickareverkstad
Ä. Magasin
Ö. Denitreringsbyggnad
a. Skorsten
c. Magasin för bisulfat
d. Svafvelsyrekoncentreringshus
d2. Svafvelsyrekoncentreringshus
e. Salpetersyrefabrik
f. Skjul
g. Nitrocellulosafabrik
h. Vedbod
i. Materialbod
k. Glyceringfabrik, smedja m. m.
l. Materialbod
m. Skjul
n. Magasin
o. Beckhus
p. Bostadshus
q. Bodstadshus, kontor & laboratorium
r. dito
s. Magasin
n. Skjul
v. Vedbod
x. Vedbod
y. Paviljon
z. Portvaktshus
å. Stall
ä. f.d. Magasin för salpeter
ö. Svafvelsyrefabrik.
α. Magasin för tändhattar
β. Salpetersyrefabrik
γ. Magasin för slpeter
δ. Magasin för bisulfat
ε. Skorsten
ζ. Ångpannehus
* Tillämnad plats för torkhus för nitrobomull.
Stockholm den 29 juni 1900 för Nitroglycerin Akttebolaget
Th. Caspersson."

Övriga handlingar i ärendet finns bifogade som pdf:er här på sidan!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad