Text
Författare: Törnblom, Alb.. Stockholms stadsmuseum

L. O. Smith och arbetarerörelsen i Stockholm / Alb. Törnblom

Under 1880-talet grundades det flera olika folkrörelser i Sverige. Nykterhetsrörelsen var en av dem. Den var den mest framstående med ungefär 60 000-70 000 medlemmar, vilka alla arbetade för ett nyktert samhälle.

Författaren riktar mycket kritik mot L.O. Smith som var en mäktig brännvinshandlare på den tiden. Senare jobbade Smith för nykterhet, med målet att ruinera Reymersholmsbolaget med hjälp av arbetarna. Författaren tror inte att Smith gör detta för att gynna arbetarna utan för att vinna på det själv.

Författaren menar att syftet med skriften inte är att motarbeta arbetarrörelsen, utan snarare att visa på att arbetarna själva har en egen vilja. 15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad