Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förslag till Bolagsordning för Aktiebolaget Arbetarnes Ring

År 1883 kunde arbetarna läsa i tidningarna om Arbetarnes ring, en ny rörelse som sa sig vilja verka för arbetarnas ekonomiska frigörelse på kooperationens väg. Tanken var således att arbetarna skulle bilda ringar, en slags föreningar som skulle inhandla livets nödtorft. Då inköpen blev i större kvantitet skulle man kunna pressa ned priserna.

Efter ett tag kom det fram att det var den så kallade brännvinskungen Lars Olof Smith som låg bakom initiativet, och att Arbetareringen av honom delvis var tänkt som en kanal för spritförsäljning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad