Text
Författare: Westin, Carl E, Nyström, Anton (1842-1931), Andersson, A. A., Nilsson, K. G., Hultgren, J. O., Eklund, C.. Stockholms stadsarkiv

Arbetarerörelsen och Bränvinet. Till Sveriges Arbetare. [Pamflett ang. Arbetarnes ring]

År 1883 kunde arbetarna läsa i tidningarna om Arbetarnes ring, en ny rörelse som sa sig vilja verka för arbetarnas ekonomiska frigörelse på kooperationens väg. Tanken var således att arbetarna skulle bilda ringar, en slags föreningar som skulle inhandla livets nödtorft. Då inköpen blev i större kvantitet skulle man kunna pressa ned priserna. Efter ett tag kom det fram att det var den så kallade brännvinskungen Lars Olof Smith som låg bakom initiativet.

Smith försökte genom Arbetarnes ring finna ytterligare ett sätt att sälja brännvin till arbetare, något som väckte stor förargelse. Samtidigt propagerade Smith och hans hantlangare för förändrad lagstiftning i syfte att friare kunna sälja brännvin. Den här pamfletten riktad mot L. O. Smiths försök att sälja brännvin via Arbetarnes ring och mot en friare brännvinspolitik. Avsändaren är styrelsen för Nykterhetskommittén Bort med Brännvinet!.

Bland annat berättas om ett möte som kommittén anordnat i Nedre Börssalen den 9 mars 1884, ett möte som enligt pamfletten ska ha saboterats av L. O. Smith's hantlangare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad