Film & rörlig bild

Storstrejken 1909

Storstrejken 1909 var kulmen på år av konflikter mellan arbetsgivare och arbetare. Arbetsgivarna, som var organiserade i Svenska arbetsgivarföreningen (SAF), ville ha ett femårigt rikstäckande avtal som för många arbetare innebar en sänkt lön. Arbetarnas organisation, Landsorganisationen (LO), ville ha ettåriga avtal och högre löner. Då ingen överenskommelse kunde träffas blev det strid. LO tog ut arbetare i strejk, som mest 300 000. SAF svarade med att för första gången i Sverige använda lockout-vapnet - 80 000 arbetare avstängdes från sina jobb och fick ingen lön. När LO:s strejkkassa sinade tvingades man ge upp. Efter Storstrejken förlorade LO många av sina medlemmar.

1959 gjorde Olle Hellbom den här dokumentären, späckad med autentiskt film-, foto- och pressmaterial från strejkåret 1909. Här syns bland annat arbetare under strejkmöten i Lill-Jans-skogen, spårvagnar rulla igång efter att strejkbrytare tagit plats i förarhytterna och satiriska bilder från Söndags-Nisse. Olle Hellbom berättar historien ur arbetarnas perspektiv: ”Bröd, salt och vatten går att leva på till dess seger är vunnen” var en av uppmaningarna från strejkledningen. Notera den suggestiva tunnelbaneresan från 1959 års Vällingby till 1909 års Stockholm!

Svartvit film, 19 minuter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brefven från Stockholm - en film om sommaren 1909, del 1 och 2

Brefven från Stockholm - en film om sommaren 1909, del 1 och 2

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

Den föreslagna förbudsomröstningen

Den föreslagna förbudsomröstningen

Frans och Lars. Kärlek och klasskamp på 1890-talet. / Kalle Holmqvist

Frans och Lars. Kärlek och klasskamp på 1890-talet. / Kalle Holmqvist

Rånmördaren som spårvagnskonduktör.

Rånmördaren som spårvagnskonduktör.

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

jobb
Tema

jobb

Här hittar du några av Stockholms jobb som historien har lämnat kvar till oss. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.