Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Femte Allmänna Industriidkare-Mötet i Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1881. Program.

I augusti 1884 träffades industriidkare från landets hantverkarföreningar i Stockholm för att diskutera för dem viktiga ämnen. I programmet finns 38 diskussionsämnen som skickats in av mötesdeltagarna. Dessa ska behandlas i tre olika utskott.

En genomgående tråd rör näringsfriheten, det vill säga rätten att fritt starta ett företag och bedriva en yrkesmässig verksamhet. Näringsfrihet hade införts i Sverige tjugo år tidigare, 1864. Av diskussionsfrågorna att döma är flera hantverkarföreningar mycket skeptiska och vill begränsa näringsfriheten genom att bland annat införa yrkesprov av olika slag. Men även en rad andra ämnen tas upp såsom:

- Bör fackföreningar bildas?

- Går det att inrätta pensionskassor för hantverkare och arbetare?

- Bör inte mellanhelgdagarna borttagas? Det är väl varken till nytta för arbetare eller arbetsgivare?

- "Är gårdfarihandeln, sådan den nu bedrifves af kringfarande utländingar nyttig för landets befolkning"?

- "Hvad bör göras för att åstadkomma skickliga och nyktra arbetare?"

Programmet finns i läkaren och folkbildaren Anton Nyströms arkiv och förmodligen är det hans understrykningar och anteckningar som finns i programmet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad