Text
Författare: Tyra Nyström, f. Degermark (1875-1842). Stockholms stadsarkiv

"Till den sötaste och mest älskade lilla unge, som finns på hela jorden!" - brev från Tyra Degermark, 31, till Anton Nyström, 64, den 18 maj 1906

1905 hade Tyra Degermark inlett ett kärleksförhållande med den kände läkaren, folkbildaren och sexualupplysaren Anton Nyström. Dr Nyström var då fortfarande gift med 67-årige Louise Nyström, född Hamilton. Det är oklart hur öppna Degermark och Anton Nyström var med sitt kärleksförhållande. De gifte sig dock strax efter att Louise och Anton skiljt sig 1907 och levde sedan ihop tills Anton Nyström avled 1931. Tyra och Anton Nyström ligger begravda tillsammans på Norra begravningsplatsen.

Tyra Degermarks förra brev var maskinskrivet, något som Anton Nyström inte gillade av det här brevet att döma:

Stockholm d. 18/5. 06.

Till den sötaste och mest älskade lilla unge, som finns på hela jorden!

Tack söta älskare för brefvet, som jag så länge gått och väntat på. Jag har varit så förargad för att du inte gett något lifstecken från Dig ända sen i måndags – hela tre dagar – och i det har jag sett ett tydligt bevis på att Du inte tänker så särdeles mycket på mig. Fy skam, att vara så stygg!!! När små elaka ungar bära sig åt på det viset, så får dom stryk. Så nu vet Du hvad som hväntar Dig vid hemkomsten. Orolig har jag förstås också varit och tittat efter i tidningarne om det skulle kunnat händt Dig något. Du får inte göra så mera. Alldra minst hvarannan dag, då du är borta, måste Du tänka på mig, om så endast med ett par ord. Kommer Du ihåg Roxanes afskedsord till Cyrano i 3:dje akten:
---”och att han skrifver för hvarje dag ett litet bref!” – och Cyrano lofvade och höll, för han var kär, han.

Du öfveranstränger Dig väl inte med arbete och nattligt pokulerande så Du kommer hem blek och förstörd och med Dina söta älskade blå ögon förstörda af nattvak. Har Du tagit med dig någon af de där små blå dunkuddarna så att Du inte har allt för obekvämt på tåget? Om jag bara hade haf tid så skulle jag ha sytt en liten reskudde åt Dig, jag tycker att det är så synd om mitt lilla hufvud om det inte har mjukt och bekvämt.

Jag har så mycket att göra om dagarne och jag har åtagit mig att i nästa vecka på måndag och tisdag –kvällarne städa alla skåp och damma alla böcker o papper här, så nu gå jag under namnet vacuum cleaner. –

Jag kan hålla med om att det är rent otäckt att se privatbref skrifna med maskin, men hvad ska man ta sig till när man har så bråttom o är så trött, att man inte orkar hålla i ett pennskaft?

Hade jag skrifvit på maskin idag, så hade det blifvit ett mycket längre bref, men eftersom du inte ville det så måste jag sätta punkt här.

Adjö söta älskade, var rädd om mina små näpna fötter och akta dem väl för att bli våta igen.

Såvida Du inte är en riktig hedning, så skrif ett par ord
till Din egen/

Under perioden 1904-1908 var Tyra Degermark skriven i fastigheten Näckström 19.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad