Text
Författare: Tyra Nyström, f. Degermark (1875-1842). Stockholms stadsarkiv

"Till det sötaste på hela jorden!" - kärleksbrev från Tyra Degermark, 30, till älskaren Anton Nyström, 63, den 30 juni 1905

1905 hade Tyra Degermark, 30, inlett ett kärleksförhållande med den kände läkaren, folkbildaren och sexualupplysaren Anton Nyström, 63. Dr Nyström var då fortfarande gift med 67-årige Louise Nyström, född Hamilton. Det är oklart hur öppna Degermark och Anton Nyström var med sitt kärleksförhållande. De gifte sig dock strax efter att Louise och Anton skiljt sig 1907 och levde sedan ihop tills Anton Nyström avled 1931. Tyra och Anton Nyström ligger begravda tillsammans på Norra begravningsplatsen.

Brevet renskrivet:

Stockholm d. 30/6. 05.

Till
Det sötaste på hela jorden!

Jag passar på att skrifva ett par ord till Dig, då jag för ögonblicket inte har något som brådskar, och då jag i alla händelser inte kan låta bli att tänka på Dig.

I morgse for jag med färgan öfver hit; var här redan kl ½ 9, som i går. Är det inte aktningsvärdt? Som vanligt gick jag och såg efter Dig, men när jag väl kommit inom porten här, kände jag mig i alla fall nöjd med, att Du inte var ute och mötte mig.

Jag förstår inte hur det skall gå att vara borta från Dig under hela 14 dar och hvarken få se eller tala vid Dig, då jag nu finna 2 dar vara en hel evighet utan dig. Det är så olika nu mot förra året, då jag reste bort till Rättvik. Inte kunde jag då ana, att jag skulle bli så ”kär” i dig, som jag nu är. Men hur mycket det än är, tycker jag ändå inte att det är för mycket; som jag sagt Dig, har jag alltid förr gått och önskat att möta någon, som jag kunde älska riktigt helt, kunna ge allt och anförtro allt utan en skymt af misstro. Du, älskade, har stillat all min längtan – när jag är hos Dig har jag ingen enda önskan mer, därför att då eger jag allt. Jag vill att Du skall tro mig då jag säger, att fastän jag nog svärmat mycket innan jag träffade Dig, har jag ändå aldrig älskat förr än nu. En sådan hel känsla har jag aldrig förr erfarit – hos Dig älskar jag allt, hela Din personlighet. Och så är det en sak till och det är, att det inte finns någon i hela verlden som kan kyssa som Du och det kan inte ha funnits heller. Och så är det så mycket annat också, som du väl har reda på, och som jag sagt så många gånger – att Du har så söta ögon och så söt mun, som egentligen bara är till för att kyssas (af mig!) – hela Du är för resten inte till för mycket mer än att bli älskad och smekt och bortskämd. Jag vill inte fortsätta, då Du kan alltihop förut, och i går sa du att Du blir ond, om jag säger så der. Du är i alla fall sötast, då du har hvit väst (!) Så skall Du ha ljusgrå promenadhandskar och en elegant käpp och en söt blomma i knapphålet (har Du ingen orden att sätta dit?) och så mig i sällskap. Då skulle alla bli afundsjuka på mig. Jag är ändå, när allt kommer omkring, ganska afundsjuk, för att inte säga svartsjuk på Sofie, som får vara hos Dig hela dagarne och pyssla om Dig. Funnes det  någon mensklig eller gudomlig rättvisa till, vore väl det min rättighet.  Inte sant, älskade?

Nu törs jag väl inte hålla på längre. I går fick jag bref från Olga på 16 sidor och Olga skref att hon tycker så mycket om lilla Degermark. Det är väl att finns någon som gör det.

Detta brefvet har jag skrifvit endast i afsigt att tvinga Dig tänka på mig ett par ögonblick, d. v. s. då du läsa det.

Jag kysser Dina älskade ögon och Din söta mun och är som alltid

Din egen flicka/

Under perioden 1904-1908 var Tyra Degermark skriven i fastigheten Näckström 19.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad