Text

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

Strindberg började i Klara allmänna läroverk 1856. Han gick där t.o.m. HT 1859 för att sedan byta skola till Jakobs lägre elementarläroverk.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1857

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1857

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860