Text
Författare: Positivistiska Samfundets styrelse. Stockholms stadsarkiv

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Här uppmanar det Positivistiska Samfundet kyrkan att hjälpa till med att öka religionsfriheten. Här preciseras flera krav som alla syftar till en vidgad religionsfrihet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad