Text

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Här uppmanar det Positivistiska Samfundet kyrkan att hjälpa till med att öka religionsfriheten. Här preciseras flera krav som alla syftar till en vidgad religionsfrihet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Högtidsbön på Mensklighetens fest - positivistisk liturgi, bön och slutbön

Högtidsbön på Mensklighetens fest - positivistisk liturgi, bön och slutbön

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud
Tema

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.