Foto
Fotograf: Wahlsten, Ray. Utbildningsförvaltningen

Riddarholmskyrkan, interiör i maj 2011

Riddarholmskyrkan är en del av det medeltida franciskanerklostret på Gråmunkeholmen (som ön kallades under medeltiden) Det är Stockholms enda bevarade klosterkyrka och den byggdes under 1200-talet. Klostrets donator kung Magnus Birgersson (Ladulås) fick efter sin död en förnäm gravplats längst fram i kyrkans kor.

Efter reformationen på 1500-talet lades klostret ner och byggnaderna revs eller användes för annan verksamhet. Delar av klostrets byggnader finns idag bevarade i fastigheter runt omkring kyrkan.

Själva kyrkan fick stå kvar och blev under stormaktstiden de svenska kungarnas gravkyrka. Alla svenska regenter från Gustav II Adolf (död 1632) till Gustav V (död 1950) vilar här. Utom drottning Kristina som är begravd i Vatikanen i Rom.

Idag är kyrkan öppen för besökare under sommarmånaderna och för speciella arrangemang, till exempel serafimerringningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad