En liten utställning om gravöppningen 2011
Text
Författare: Annerbäck, Lin (f. 1976). Stockholms medeltidsmuseum

Utställning - Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan

Här kan du läsa en kortfattad beskrivning om varför Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan öppnades våren 2011, vilka analyser som gjordes och vilka resultat man hade fått fram i juni 2011. Texten och bilderna i pdf:en är från en liten utställning som producerades för Stockholms medeltidsmuseum och Riddarholmskyrkan 2011.

I december 2011 kom de första provresultaten från gravöppningen, dateringar av benen med hjälp av Kol-14metoden. Dateringarna visade att personerna i graven hade begravts under perioden 1430-1520. Det kunde alltså omöjligt vara Magnus Ladulås och hans familj!

Det pampiga gravmonumentet som Johan III lät sätta upp på 1500-talet täckte fel grav och var en historisk lögn som stått oemotsagd i över 400 år. Nya frågor uppstod genast; Var är den riktige Magnus Ladulås begravd? Och vilka är personerna som fått denna förnäma gravplats i Riddarholmskyrkan?

Under några vårveckor 2011 var kyrkans sakristia ett forskarrum där osteolog Maria Vretemark undersökte benen från den grav som man då trodde innehöll kvarlevorna efter Magnus Ladulås och hans familj. I graven fanns åtta kopparskrin med skeletten efter sju vuxna personer och två barn. Kopparskrinen tillverkades 1915 när graven undersöktes förra gången i samband med en stor renovering av Riddarholmskyrkan.

Magnus Birgersson (Ladulås) dog år 1290 och begravdes i franciskanermunkarnas klosterkyrka på Gråmunkeholmen (idag Riddarholmskyrkan på Riddarholmen) i samband med att den byggdes. Han var därmed den förste svenske kungen som lät begrava sig i den unga staden Stockholm.

Fotograf (visningsbilden): Wahlsten, Ray, Stockholms medeltidsmuseum. Övriga fotografer anges i pdf:en.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad