Foto

Tre kranier - Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan

Fotograf: Nordin, Henrik, Svea television

Bilden föreställer tre av kranierna från det som antogs vara kung Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan.

Den 12 april 2011 öppnades Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Bakom gravöppningen stod ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt och en mängd olika undersökningar gjordes på skeletten innan graven återförslöts.

I december 2011 kom de första provresultaten från gravöppningen, dateringar av benen med hjälp av Kol-14metoden. Dateringarna visade att personerna i graven hade begravts under perioden 1430-1520.

Det kunde alltså omöjligt vara Magnus Ladulås och hans familj! Det pampiga gravmonumentet som Johan III lät sätta upp på 1500-talet täckte fel grav och var en historisk lögn som stått oemotsagd i över 400 år.

Nya frågor uppstod genast; Var är den riktige Magnus Ladulås begravd? Och vilka är personerna som fått denna förnäma gravplats i Riddarholmskyrkan?

Under våren 2014 har arkeologer fått tillstånd att undersöka utrymmet mellan gravkammarna centralt i koret. Detta utrymme har sannolikt inte tidigare undersökts.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Antropolog Carl Magnus Fürst undersöker skeletten från Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan

Antropolog Carl Magnus Fürst undersöker skeletten från Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson

Den siste Jarlen : Birger jarl och hans tid / text: Lin Annerbäck

Den siste Jarlen : Birger jarl och hans tid / text: Lin Annerbäck

Från Birger Jarl till Gustav Vasa / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Från Birger Jarl till Gustav Vasa / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Förste Stockholmaren på tronen

Förste Stockholmaren på tronen

Kranium läggs tillbaka i kopparskrin. Gravöppning i Riddarholmskyrkan 2011

Kranium läggs tillbaka i kopparskrin. Gravöppning i Riddarholmskyrkan 2011