Foto
Fotograf: Nordin, Henrik; Svea television. Stockholms medeltidsmuseum

Kranium format efter tidens skönhetsideal - Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan

Fotograf: Nordin, Henrik, Svea television

Den 12 april 2011 rullades locket med den stora porträttstenen sakta men säkert av Magnus Ladulås gravtumba i Riddarholmskyrkan. Graven innehöll skeletten efter sju vuxna personer.

På de två kvinnliga kranierna i graven kunde man se att kvinnornas huvuden medvetet hade formats från det att de var små för att få en form som man då såg som ett skönhetsideal.

I december 2011 kom de första provresultaten från gravöppningen, dateringar av benen med hjälp av Kol-14metoden. Dateringarna visade att personerna i graven hade begravts under perioden 1430-1520.

Det kunde alltså omöjligt vara Magnus Ladulås och hans familj! Det pampiga gravmonumentet som Johan III lät sätta upp på 1500-talet täckte fel grav och var en historisk lögn som stått oemotsagd i över 400 år.

Nya frågor uppstod genast; Var är den riktige Magnus Ladulås begravd? Och vilka är personerna som fått denna förnäma gravplats i Riddarholmskyrkan?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad