Bildkonst

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Förslag till klänningar för dans och middag, av Thesy S. Otrante 15 år, klass 7 c 1922.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1918

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1918

Elevteckning - julkort

Elevteckning - julkort

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Unga damer på Anna Sandström skola 1915

Unga damer på Anna Sandström skola 1915