Bildkonst
Konstnär: Hellen Améen. Stockholms stadsarkiv

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Gjord av Hellen Améen, klass 7 B

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad