Bildkonst

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Violer av Harriet Lundquist.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Josabeth Sjöbergs autograf med en barnteckning och en linnea

Josabeth Sjöbergs autograf med en barnteckning och en linnea

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Unga damer på Anna Sandströms skola 1914-1915

Unga damer på Anna Sandströms skola 1914-1915