Text
Författare: Redaktör: Schultz, Johan Gustaf (1839-1869). Utbildningsförvaltningen

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

1866 hade församlingen vid den katolska kyrkan Sankta Eugenia vid Norra Smedjegatan 24 påbörjat en utbyggnad av kyrkan. Bland annat skulle man resa ett 40 meter högt torn. Den 23 maj slutade bygget med en katastrof. Tornet rasade och 24 människor avled i rasmassorna. Söndags-Nisse anser uppenbarligen inte att orsakerna till olyckan undersökts på ett ordentligt sätt. Änkedrottning Josefina, den dåvarande kung Karl XV:s mor, var varmt troende katolik.

Tidningen Söndags-Nisse kom ut mellan 1862 och 1924. Mottot var ”Alla sätt äro bra – utom de tråkiga.”, ett citat av den franske 1700-talsfilosofen Voltaire.

I tidningen fanns humoristiska kåserier, notiser och krönikor som kommenterade de dagsaktuella händelserna. Tidningen drev inte bara med kung och regering utan även med kvinnor och män ur alla samhällsklasser.

I tidningen förekom även skämtteckningar med tillhörande text, ungefär som i 1900-talets tecknade serier.

1866 hade Söndags-Nisse sitt kontor på Skärgårdsgatan 10 (nuvarande Själagårdsgatan 10), i kvarteret Cygnus.

Bilden är tagen ur ett privatägt exemplar av Söndags-Nisse, men tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad