Läs dokumentet som pdf
Text

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

De många insamlingarna efter den katastrofala byggolyckan vid katolska Sankta Eugenia i maj1866 gjorde att många av de anhöriga till avlidna eller skadade byggnadsarbetare fick lite ekonomiskt bistånd. Noggranna listor fördes över de personer som fått hjälp. Inte bara änkor och gamla föräldrar som blivit av med familjens försörjare fick ekonomiskt bidrag. Även de som hjälpt till vid arbetet med att gräva fram de drabbade byggnadsabetarna fick på detta vis ett ekonomiskt erkännande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866