Läs dokumentet som pdf
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Medlemmar vid Stockholms börs ordnade en insamling till de familjer som drabbats vid byggnadsolyckan vid katolska Sankta Eugenias kyrka. Sammanlagt bidrog medlemmarna med 2 025 Riksdaler.

Medlemmar af Stockholms Börs, som aldrig underlåta att genom handling visa sitt deltagande för olycklige medmänniskor, upmanas att lemna bidrag till de genom Katholska Kyrkobyggnadens förstörelse nödlidande och skadade arbetare, samt deras familjer.

Tecknade medel upbäras och redovisas (oläsligt)

Efter texten följer namn på och summa från givarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad