Läs dokumentet som pdf
Text

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Medlemmar vid Stockholms börs ordnade en insamling till de familjer som drabbats vid byggnadsolyckan vid katolska Sankta Eugenias kyrka. Sammanlagt bidrog medlemmarna med 2 025 Riksdaler.

Medlemmar af Stockholms Börs, som aldrig underlåta att genom handling visa sitt deltagande för olycklige medmänniskor, upmanas att lemna bidrag till de genom Katholska Kyrkobyggnadens förstörelse nödlidande och skadade arbetare, samt deras familjer.

Tecknade medel upbäras och redovisas (oläsligt)

Efter texten följer namn på och summa från givarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866