Läs dokumentet som pdf
Text

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Det var många som lämnade pengar till de insamlingar för de nödlidande familjer som drabbats när Sankta Eugenias katolska kyrkas torn rasade under bygget. Till Aftonbladets kontor vid Munkbrogatan lämnades det in pengar av anonyma liksom av namngivna givare, förutom av de anställda.

Genom Aftonbladets contor ytterligare insamladt till de genom Katolska kyrkotornets nedrasande skadade och de omkomna behövfande anhöriga.

Efter den korta inledningen följer anteckningar om vem som lämnat pengar och hur mycket som lämnats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866