Läs dokumentet som pdf
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Efter den tragiska olyckan i maj 1866, där tornet till katolska Sankta Eugenias kyrka rasade mitt under pågående arbete och många byggnadsarbetare omkom eller skadades, fick många av deras familjer problem med försörjningen.

I arkivet finns följande noterat:

Med afseende å de i närlagde handlingar meddelade upp lysningar henvisas  Enkan Sofia Wilhelmina Dolk till fattigvårdsstyrelsen  i Jakobs församling för ut[oläsligt]  af behöfligt understöd. Stockholm den 26 maj 1866.

I väntan på hjälp försökte Sofia Dolk att få in sin son på Allmänna Barnhuset där boende, mat och kläder kunde ordnas.

Som ifrågavarande barn icke blifvit remitteradt till intagning å Allmänna Barnhuset utan hänvisadt till fattigvårds Styrelsen i Jakobs församling, så har detta barn ej heller kunnat i Barnhuset intagas utan befinnes detsamma ännu uti sin Moders vård. Stockholm d 10 juli 1866.

En anteckning tvärs över sidan anger:

Barnet afled under sommaren.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad