Läs dokumentet som pdf
Text

Barn dör i väntan på hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Efter den tragiska olyckan i maj 1866, där tornet till katolska Sankta Eugenias kyrka rasade mitt under pågående arbete och många byggnadsarbetare omkom eller skadades, fick många av deras familjer problem med försörjningen.

I arkivet finns följande noterat:

Med afseende å de i närlagde handlingar meddelade upp lysningar henvisas  Enkan Sofia Wilhelmina Dolk till fattigvårdsstyrelsen  i Jakobs församling för ut[oläsligt]  af behöfligt understöd. Stockholm den 26 maj 1866.

I väntan på hjälp försökte Sofia Dolk att få in sin son på Allmänna Barnhuset där boende, mat och kläder kunde ordnas.

Som ifrågavarande barn icke blifvit remitteradt till intagning å Allmänna Barnhuset utan hänvisadt till fattigvårds Styrelsen i Jakobs församling, så har detta barn ej heller kunnat i Barnhuset intagas utan befinnes detsamma ännu uti sin Moders vård. Stockholm d 10 juli 1866.

En anteckning tvärs över sidan anger:

Barnet afled under sommaren.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Aftonbladet ordnar insamling till de drabbade vid byggolyckan vid Sankta Eugenia 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Förslag till grafskrift. Här hvilar Ransakningen rörande Katholska kyrkotornets fall. Notis i <i>Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir</i>, nr 36, den 2 september 1866

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Insamling vid Stockholms börs efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Lista över vilka som fick hjälp efter olyckan vid Sankta Eugenia 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866

Ruinerna af katolska kyrkan i Norra Smedjegatan, efter tornraset den 23 maj. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866