Film & rörlig bild

Snörenhållning1937

Här får vi se hur snöröjningen gick till 1937. Ishyvlar, sopmaskiner, bandtraktorer, hästar, handslädar, snöskyfflar och isbrytaren Yngve får stå till tjänst när stadens gator ska hållas framkomliga. Vi får även se ett försök med gångbaneplog. Enligt skylttexten samlas de extra snöarbetarna i Stockholm klockan sex på morgon i 62 arbetslag i olika delar av staden.

Stum svartvit film. 11 min 25 sek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Iskall kamp mot snö och halka

Iskall kamp mot snö och halka

Snöröjning vid Svenska Dagbladets tidningshus i hörnet av Klara Södra Kyrkogata och Karduansmakargatan

Snöröjning vid Svenska Dagbladets tidningshus i hörnet av Klara Södra Kyrkogata och Karduansmakargatan

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, angående den öfwerflödiga snöns skottande och bortförande från gatorne här i staden, wintertiden. Gifwen Stockholm then 7 januarii 1783.

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, angående den öfwerflödiga snöns skottande och bortförande från gatorne här i staden, wintertiden. Gifwen Stockholm then 7 januarii 1783.

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om skyldigheten för stadens innewånare inom broarne, at wid wisza tilfällen sjelfwe låta uphugga sina ränstenar och från sina hus upskotta snön. Gifwen Stockholm den 18 januarii 1796.

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om skyldigheten för stadens innewånare inom broarne, at wid wisza tilfällen sjelfwe låta uphugga sina ränstenar och från sina hus upskotta snön. Gifwen Stockholm den 18 januarii 1796.