Text
Författare: Dufwa, Arne, Pehrson, Mats. Stockholms stadsbibliotek

Stockholms renhållning under de första 600 åren / Arne Dufwa, Mats Pehrson

I flera hundra år bråkade man om vem som skulle ha ansvar för att ta hand om sopor och smuts i Stockholm och sällan har renhållningen fungerat riktigt bra. Här kan du läsa förord, inledning och ett kapitel ur en bok som heter Snöröjning, renhållning, återvinning. Kapitlet handlar om vilka regler som har gällt för renhållningen i Stockholm från 1200-talet fram till 1800-talet, och något om vad som hände om man inte skötte sig. På 1600-talet var det till exempel så att "om någon, dag eller natt, kastade någon orenlighet framför sin grannes hus eller plank eller annars i gator och gränder, skulle vederbörande straffas med åtta dagar på vatten och bröd."

Texten är mycket detaljerad och innehåller mycket fakta. 23 sidor.

Utdrag ur Dufwa, Arne, Snöröjning, renhållning, återvinning. - 1989. - S. 1-23

Innehåll
Allmänt
Avträdesrenhållningen 1792-1859
Samtida uttalanden om Stockholms renhållning under 1800-talets första hälft

Uppdaterad