Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Essen, Hans Henric von (1755-1824). Stockholms stadsmuseum

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om skyldigheten för stadens innewånare inom broarne, at wid wisza tilfällen sjelfwe låta uphugga sina ränstenar och från sina hus upskotta snön. Gifwen Stockholm den 18 januarii 1796.

Denna förordning påminner om den frivilliga överenskommelse som samtliga husägare ingått att hugga upp rännstenarna vintertid för att underlätta för vattnets flöde. De ska också samla ihop snön så att den blir lätt att forsla bort. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad